I digitaliseringens tidsålder saknar ett av tre svenska storföretag en plan för hur de skall digitalisera sin verksamhet. En av tre verksamheter riskerar därmed att hamna långt på efterkälken i en allt mer snabbfotad värld.

Att vi lever i en tid där samhället i stor utsträckning går från ett analogt förhållningssätt till ett digitaliserat dito står klart sedan länge. Få är även de som fortfarande hävdar att denna utveckling kommer avta. Arkiv flyttar ut på molntjänster och det som förr tog flera timmar att hitta för en ovan arkivbesökare kan nu nås genom en molntjänst på bara någon sekund. Företagen som leder digitaliseringsvågen har även förstått vikten av att ta vara på all den data som företaget kreerar och på samma gång finna ut hur den bäst skall kunna tolkas samt göras om till konkurrensfördel gentemot andra konkurrenter som ännu inte kommit lika långt i digitaliseringen av verksamheten.

Förutom fördelar som lättillgänglighet och effektivt bruk av insamlad data gör en hög grad av digitalisering ett företag även till en mer attraktiv arbetsplats. De som anställs idag, och kanske i ännu högre grad imorgon, har en vana av att allt är digitaliserat och kommer inte att trivas i en analog miljö där det förgångna håller dem kvar på marken medan framtiden låter konkurrenterna flyga.

Ett företag som saknar digital tillväxt blir ifrånsprunget av konkurrenterna

Oavsett på vilket område som en rörelse befinner sig så blir de digitala framgångarna en konkurrensfaktor som inte går att bortse från. En effektivt genomförd digitalisering av en analog verksamhet kan ge även stora företag en välbehövligt brant tillväxtkurva. Oavsett om det gäller att flytta över sin verksamhet till molntjänster eller om det handlar om att utnyttja enorma mängder unik data så är de företag som klarar av omställningen på bäst sätt också dem som kommer att gå in i framtiden med de ljusaste utsikterna. Som det ser ut nu så ligger ett av tre storföretag redan på efterkälken.