• CRM hjälper företag att hantera kunder

    CRM hjälper företag att hantera kunder

    CRM står för Customer relationship management och innefattar allting som rör lagring av kundinformation, hantering av kundrelationer och kundservice. När ett företag är nystartat är det vanligt att information kring... --->

     
  • Viktigt med bra backup av mjukvara

    Teknikens utveckling har verkligen gått från noll till hundra på drygt tio, femton år. Idag tar vi saker som internet, Smartphones, datorer, surfplattor etcetera mer eller mindre för givet. Något... --->