CRM står för Customer relationship management och innefattar allting som rör lagring av kundinformation, hantering av kundrelationer och kundservice. När ett företag är nystartat är det vanligt att information kring kunder lagras i program som Word eller Excel, eller i vissa fall kanske i anteckningsböcker.

Ganska snabbt blir detta ett ineffektivt system. Ju fler kunder som ska hanteras och ju fler anställda som ska använda sig av och administrera informationen, desto bättre är det att snabbt uppgradera till ett renodlat och modernt CRM-system.

Viktigt med smidigt system

För att hårdra kan CRM-system delas upp i tre kategorier:

  • Materiell – baseras på post it-lappar och anteckningsblock
  • Digital – baseras på office-paketet eller simpelt lagringsprogram
  • Intelligent – baseras på AI och flexibilitet

En CRM-leverantör som kan hjälpa dig nå det sista steget är chessit.se, för att ta ett exempel. De själva jämför ett modernt CRM-system med en GPS. Den leder dig till nästa steg i dina kundrelationer. Används samma metafor kan information i anteckningsböcker jämföras med en karta – både GPS och karta utgår från samma grundläggande information, men den ena hjälper dig med så mycket mer.

Bra CRM bidrar alltså med mer än ett smidigt sätt att lagra information. Med ett mer intelligent och anpassningsbart CRM kan du utforma riktade kampanjer mot kunder eller potentiella kunder, du kan ta fram statistik och rapporter och kundservice kan lägga noteringar på vanliga frågor från kunden. All denna information vägs in i CRM-systemet som sedan ger värdefulla sammanfattningar av kundens vision och besvär – och förslag på handling.

Egen lagring eller molnbaserad

Idag erbjuder de flesta moderna CRM-leverantörer möjlighet till molnbaserad lagring av information. Det innebär att din information lagras på externa servrar och kräver alltså ingen hårdvaruinstallation från företagets sida. En annan fördel är att molnet kan nås oavsett var i världen du befinner dig. Tidigare har en vanlig kritik mot molnbaserad lagring varit säkerheten. Kritiken har till stor del grundats i okunskap och de flesta experter är idag överens om att det snarare är tvärtom.

Känn trygghet inför krav och regelverk

Att lagra information idag är komplicerat och kräver en viss eftertanke. Med GDPR-regelverkets införande är det viktigt att ett CRM-system efterlever EU-reglerna om skydd av personuppgifter – annars kan de leda till tråkiga påföljder. Alla seriösa CRM-leverantörer efterlever EU:s regelverk. Kontrollera att din leverantör gör det också så att du kan känna dig trygg i att fokusera på att utveckla ditt företag.