De flesta företag är idag beroende av att ha en telefonväxel för att kunna få företaget att fungera rent kommunikationsmässigt, men en ny trend är på intåg och det är att skippa den klassiska telefonin – för något modernare.

”– Det här gör vi för att vi vill öka vår tillgänglighet. Redan innan man ringer kan man se om en medarbetare är tillgänglig eller upptagen i ett möte. Då vet man om man kan förvänta sig ett svar eller inte.” läs mer.

jordglob-wwwIdag är det många företag som behöver ha en växel för att fungera som en väloljad maskin, men en ny trend bland företagarna är att man går allt längre ifrån den klassiska växeln och fler och fler skaffar sig en mobil växel. Och vissa drar det till och med längre än så och det är något som ComputerSweden skriver om. De har nämligen gjort ett reportage om en kommun i landet som övergett det vanliga växelsystemet hel och hållet till förmån för en modernare variant av växel. Vad de nämligen gjort är att helt och hållet övergå till att använda sig av internettjänsten Skype för sin kommunikation. Vilket även företaget som citatet ovan handlar om nu håller på att testa och ser positivt på. Men det är inte det enda som företagen gör numera för att hamna i framkant. Allt fler satsar helhjärtat på att digitalisera sig, men många står också utan plan för detta – trots att det är åt digitaliseringens håll som utvecklingen rör sig.

Nio av tio har ingen plan för digitalisering

Trots att den moderna världen kräver allt större satsningar på digitala lösningar är det fortfarande flertalet företag som står utan plan för hur man ska gå tillväga för att möta kraven. Det är något som bland annat Ny Teknik skriver om. Vad man i den artikeln bland annat tar upp är den digitala teknikens utveckling och hur dessa företag som fortfarande inte har en digital plan behöver lägga i en högre växel. Så frågan är: är ditt företag med på banan?